”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

COMUNICAT DE PRESĂ

 • Numele proiectului de reformă - ”PNRAS în școală noastră” cod F-PNRAS-1-2022-0166
 • Numele beneficiarului: – Școala Gimnazială Theodor Bucurescu nr.1 Sânnicolau-Mare
 • Obiectivele proiectului: - diminuarea riscului de abandon școlar și reducerea părăsirii timpurii a școlii, precum și creșterea ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior- gimnazial la învățământul secundar superior- liceu sau învățământ profesional și tehnic.
 • Grupul țintă - principal în cadrul proiectului este alcătuit din elevii din clasele de nivel gimnazial în risc de abandon școlar.
 • Valoarea totală a proiectului este de 754.577 fără TVA lei, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență
 • Data începerii și finalizării proiectului – este 28.09.2022-27.09.2025
 • Date de contact:
 • Str. Piața 1 Mai , nr.2, Loc. Sânnicolau-Mare , jud. Timiș
 • scoala_sm1@yahoo.com
 • Pagină web: http://scoalatheodorbucurescu.ro/
 • ”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”/